ویبره مدل VKV021

نظارت دائمی دائمی بر روی ارتعاش کلی به DIN ISO 10816خروجی سوئیچینگ با نقطه سوئیچ قابل تنظیم و تاخیر پاسختنظیم ساده نقطه تغییر با استفاده از دو حلقه تنظیم اجازه می دهد خواندن مطلوبخروجی آنالوگ برای سرعت ارتعاشچراغ های واضح روشن برای نشان دادن وضعیت سوئیچینگ و عملیات

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در سنسور مارکت ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود :لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد
با مشاورین ما تبادل نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت
های رقابتی ما نیز مطلع شوید.