پرشر آنالوگ مدل PN2021

دو خروجی سوئیچینگ، یکی از آنها به عنوان خروجی آنالوگ قابل برنامه ریزی استصفحه نمایش LED 4 رقمی قابل مشاهده استواحد فشار خاص کشور انتخاب می شودبا ثبات بلند مدت به لطف حفاظت از اضافه بار بالاقطب خروجی انتخابی

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در سنسور مارکت ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود :لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد
با مشاورین ما تبادل نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت
های رقابتی ما نیز مطلع شوید.