سوکت IFM مدل E70483

سوکت مدل E70483 IFMیکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشکد

فنی FC Splitter ASI 0.6m M12
ارتباط کانکتور جابجایی عایق FC با کابل گرد و سوکت / 0.6 متر
حفاظت IP 67
طراحی برق AS-i